Драматичен театър „Адриана Будевска“ преустановява всички спектакли до 12.04.2020 г.

Във връзка със Заповед РД-01-154/26.03.2020 на Министъра на здравеопазването за изменение на Заповед РД-01-124/13.03.2020, за удължаване срока на въведените противоепидемични мерки до 12.04.2020, спектаклите предвидени в този период няма да се играят. При определяне и потвържаване на новите дати, ще ви информираме своевременно. 

 

 

Галерия