КОНКУРС ЗА АБСОЛВЕНТИ, ЗАВЪРШВАЩИ РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР НА ИМЕТО НА БОРИСЛАВ ЧАКРИНОВ

 

КОНКУРС

ЗА 

АБСОЛВЕНТИ, ЗАВЪРШВАЩИ РЕЖИСУРА ЗА ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР

НА ИМЕТО НА 

БОРИСЛАВ ЧАКРИНОВ

 

Студенти, завършващи режисура за драматичен театър могат да участват в конкурса на името на дългогодишния режисьор и директор на Бургаския театър Борислав Чакринов - учител и ментор на голяма част от вече утвърдените имена от режисьорската гилдия в България, провеждан под патронажа на кмета на Община  Бургас. 

С този конкурс ще  бъде предоставена възможност на завършващите студенти по режисура за драматичен театър да поставят на камерната сцената на Драматичен театър „Адриана Будевска“ - гр. Бургас своя дипломен спектакъл.

Организатор на конкурса е Драматичен театър „Адриана Будевска“ с подкрепата на Община Бургас.

В него могат да вземат участие абсолвенти (степен бакалавър и магистър) обучаващи се по специалността „Режисура за драматичен театър“ в български колежи и висши учебни заведения.

 

Конкурсът ще се провежда в три кръга;

Първият кръг е анонимен. Кандидатите изпращат заявление, декларация за съгласие и драматургичен материал, подходящ за поставяне на камерна сцена с приложена режисьорска експликация до 5 стр. След дискусия и оценяване,  журито определя кои от кандидатите са допуснати на  втори кръг.

Следващият кръг включва кратка презентация от всеки от класираните кандидатите и събеседване с журито.  След дискусия и гласуване от журито се определят двама финалисти.

В трети кръг финалистите ще имат задача в рамките на 10 репетиции на камерна сцена и с актьорите на ДТ „А.Будевска“ да подготвят откъс от спектакъла си и да го представят пред журито, което след  дискусия и гласуване определя победителя.

Резултатите от всеки кръг  ще се обявяват веднага след приключване работата на журито и  ще се публикуват на електронните страници на Драматичен театър „Адриана Будевска“ и Община Бургас.

Конкурсът за студенти, на името на Борислав Чакринов, ще  излъчи един победител, който ще получи диплом и парична награда в размер на 6 000 лв., осигурени от Община Бургас и реализация на дипломния му спектакъл в Камерна зала „Апостол Карамитев“ с актьорския състав на Драматичен театър „Адриана Будевска“ – Бургас. Спектакълът ще бъде включен в програмата на Драматичен театър „Адриана Будевска“ - гр. Бургас и на Община Бургас за съответната календарна година.

Вторият финалист  ще получи поощрителна награда в размер на 1000 лв.

 

ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ И БЛАНКА ЗА ЗАЯВЛЕНИЕ МОЖЕ ДА СВАЛИТЕ ТУК

 

За допълнителна информация:

Драматичен театър „Адриана Будевска“, гр. Бургас, ул. „Цар Асен“ 28 А

тел. 056/841481; e-mail: burgteatre@abv.bg

Галерия