Милена Маркова

no picture

Информация

Ангелиева в "Златната мина" от Ст.Л.Костов, постановка Борислав Чакринов

Лаура Бенсън в "Психокриминале" от Сам Бобрик, постановка Борислав Чакринов

Араминт в "Училище за бащи" от Жан Ануи, постановка Румен Велев

Галерия